OQ58183 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/06/2022

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i fynd i'r afael â thlodi bwyd ym Mlaenau Gwent?