OQ58182 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/06/2022

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am strategaeth economaidd Llywodraeth Cymru ar gyfer Blaenau'r Cymoedd?