OQ58161 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/06/2022

A wnaiff y Gweinidog amlinellu blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer busnesau yn sir Benfro dros y 12 mis nesaf?