OQ58129 (w) Wedi’i gyflwyno ar 30/05/2022

Pa asesiad mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'i wneud o effaith Araith y Frenhines ar faterion sydd o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd?