OQ58127 (e) Tynnwyd yn ôl Wedi’i gyflwyno ar 30/05/2022

Pa drafodaethau y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'u cael gyda swyddogion eraill y gyfraith ynghylch cyfreithlondeb cynlluniau Llywodraeth y DU i anfon ceiswyr lloches i Rwanda?