OQ58099 (e) Wedi’i gyflwyno ar 18/05/2022

Pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru i ddiogelu dyfodol ffermydd y mae cynghorau yn berchen arnynt?