OQ58098 (e) Wedi’i gyflwyno ar 18/05/2022

A wnaiff y Gweinidog amlinellu sut y mae Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU yn gweithio ar y cyd i ddarparu cyllid codi'r gwastad?