OQ58097 (e) Wedi’i gyflwyno ar 18/05/2022

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o'r effaith y bydd Bil protocol Gogledd Iwerddon Llywodraeth y DU yn ei chael ar sector bwyd-amaeth Cymru?