OQ58096 (w) Wedi’i gyflwyno ar 19/05/2022

A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu strategaeth y Llywodraeth i gefnogi hawliau plant anabl yng Ngorllewin De Cymru?