OQ58082 (e) Wedi’i gyflwyno ar 18/05/2022

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y meini prawf cymhwyso ar gyfer cynllun ad-dalu'r dreth gyngor?