OQ58079 (e) Tynnwyd yn ôl Wedi’i gyflwyno ar 18/05/2022

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am weithredu argymhellion terfynol adroddiad Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru ar gyfer Bwrdeistref Sirol Caerffili?