OQ58078 (d) Wedi’i gyflwyno ar 19/05/2022

A wnaiff Llywodraeth Cymru ymrwymo i fabwysiadu gwaith cynnal a chadw ystadau tai newydd gan awdurdodau lleol?