OQ58076 (e) Wedi’i gyflwyno ar 18/05/2022

Pa ystyriaeth a roddodd y Gweinidog i gefnogi awdurdodau lleol i ddarparu gwasanaethau ieuenctid wrth ddyrannu cyllidebau awdurdodau lleol?