OQ58070 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/05/2022

Pa fentrau y mae Llywodraeth Cymru yn ymgymrd â hwy i helpu bragwyr bach, annibynnol?