OQ58066 (e) Wedi’i gyflwyno ar 12/05/2022

Pa ddadansoddiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o effeithiolrwydd cyfluniad presennol gwasanaethau ysbytai yn Nwyrain De Cymru?