OQ58014 (e) Tynnwyd yn ôl Wedi’i gyflwyno ar 04/05/2022

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am fynediad cleifion at wasanaethau gofal heb ei drefnu ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan?