OQ57990 (e) Wedi’i gyflwyno ar 04/05/2022

Beth yw targedau'r Gweinidog ar gyfer twf economaidd yn ystod tymor y Senedd hon?