OQ57904 (e) Wedi’i gyflwyno ar 24/03/2022

Sut y bydd Llywodraeth Cymru yn lliniaru unrhyw effeithiau negyddol y gallai Datganiad Gwanwyn Llywodraeth y DU eu cael ar aelwydydd yn Nwyrain De Cymru?