OQ57885 (e) Wedi’i gyflwyno ar 23/03/2022

Pa gymorth y mae'r Gweinidog yn ei roi ar waith i gefnogi disgyblion sy'n byw mewn tlodi dros wyliau ysgol y Pasg?