OQ57827 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/03/2022

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am amseroedd aros mewn adrannau damweiniau ac achosion brys yn Nwyrain Caerfyrddin a Dinefwr?