OQ57792 (w) Datganodd yr Aelod fuddiant Wedi’i gyflwyno ar 09/03/2022

A wnaiff y Comisiwn ddatganiad ar sut mae'n annog cyfranogiad y cyhoedd ym mhwyllgorau'r Senedd?