OQ57571 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/01/2022

Beth mae'r Gweinidog yn ei wneud i sicrhau bod y system treth gyngor yng Nghymru yn deg?