OQ57569 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/01/2022

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynlluniau i alluogi awdurdodau lleol i godi ardoll twristiaeth?