OQ57554 (w) Wedi’i gyflwyno ar 26/01/2022

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y setliad llywodraeth leol i Gyngor Sir Ynys Môn ar gyfer 2022-23?