OQ57522 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/01/2022

Sut mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gydag awdurdodau lleol i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd?