OQ57493 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/01/2022

Pa gymorth y mae'r Gweinidog yn ei ddarparu i ysgolion sydd â lefelau staffio is o ganlyniad i COVID-19?