OQ57489 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/01/2022

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o effaith y pandemig ar y bwlch cyrhaeddiad?