OQ57427 (e) Wedi’i gyflwyno ar 05/01/2022

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda Llywodraeth y DU ynghylch cynllun setliad dinasyddion Afghanistan?