OQ57419 (e) Wedi’i gyflwyno ar 05/01/2022

Pa drafodaethau y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'u cael gyda swyddogion cyfraith Llywodraeth y DU ynghylch effaith y diwygiad arfaethedig i'r Ddeddf Hawliau Dynol ar gyfraith Cymru?