OQ57415 (e) Wedi’i gyflwyno ar 05/01/2022

Pa gyngor y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'i roi i Lywodraeth Cymru ar statws cyfreithiol fformiwla Barnett mewn perthynas ag ariannu'r seilwaith rheilffyrdd yng Nghymru?