OQ57414 (e) Wedi’i gyflwyno ar 05/01/2022

A wnaiff y Cwnsler Cyffredinol ddatganiad am yr amserlen ar gyfer gweithredu argymhellion yr Adroddiad Tribiwnlysoedd Datganoledig yng Nghymru gan Gomisiwn y Gyfraith?