OQ57407 (e) Wedi’i gyflwyno ar 05/01/2022

Pa drafodaethau y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'u cael gyda swyddogion cyfraith eraill y DU mewn perthynas ag adolygiad Llywodraeth y DU o gyfraith yr UE a ddargedwir?