OQ57402 (e) Wedi’i gyflwyno ar 05/01/2022

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o effaith deddfwriaeth gwrth-gaethwasiaeth sy'n effeithio ar Gymru?