OQ57366 (e) Datganodd yr Aelod fuddiant Wedi’i gyflwyno ar 08/12/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am rôl clercod cynghorau cymuned?