OQ57299 (e) Wedi’i gyflwyno ar 24/11/2021

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i helpu i dyfu busnesau bach a chanolig eu maint yn Islwyn?