OQ57269 (e) Wedi’i gyflwyno ar 24/11/2021

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda'r Cwnsler Cyffredinol ynghylch cyfraniad y sector cyfreithiol i economi Cymru?