OQ57263 (e) Wedi’i gyflwyno ar 24/11/2021

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i gefnogi busnesau twristiaeth a lletygarwch y gaeaf hwn?