OQ57246 (e) Wedi’i gyflwyno ar 17/11/2021

A wnaiff y Cwnsler Cyffredinol egluro'r rhesymeg dros sefydlu'r Comisiwn Cyfansoddiadol yn awr?