OQ57244 (e) Wedi’i gyflwyno ar 17/11/2021

Pa gyngor cyfreithiol y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'i roi i Lywodraeth Cymru ar reoliadau diogelwch tomenni glo?