OQ57234 (e) Wedi’i gyflwyno ar 17/11/2021

Beth mae Llywodraeth Cymru'n ei wneud i fynd i'r afael ag anghydraddoldebau gydol oes?