OQ57205 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/11/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar gyfrifoldebau'r cyd-bwyllgorau corfforaethol arfaethedig?