OQ57190 (w) Wedi’i gyflwyno ar 10/11/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ynghylch strategaeth y Llywodraeth i daclo creulondeb at anifeiliaid yng Ngorllewin De Cymru?