OQ57167 (w) Wedi’i gyflwyno ar 04/11/2021

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad ynghylch y bwlch cyflog ar sail rhywedd yng Ngorllewin De Cymru?