OQ57076 (e) Wedi’i gyflwyno ar 13/10/2021

A wnaiff y Cwnsler Cyffredinol ddatganiad ar weithredu argymhellion y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru?