OQ57036 (e) Wedi’i gyflwyno ar 13/10/2021

Pa gamau y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'u cymryd i sicrhau annibyniaeth Cyngor Cyfraith Cymru wrth y llywodraeth?