OQ56789 (w) Wedi’i gyflwyno ar 07/07/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddirywion i awdurdodau lleol am fethu â chwrdd â thargedau ailgylchu?