OQ56711 (w) Wedi’i gyflwyno ar 24/06/2021

Pa gefnogaeth ychwanegol y mae Llywodraeth Cymru am ei rhoi i gymunedau fedru cael mynediad at well gwasanaeth bandeang?