OQ56582 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/06/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am fuddsoddi mewn addysg yn Ne Clwyd drwy raglen ysgolion yr 21ain ganrif?