OQ56578 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/06/2021

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i gefnogi landlordiaid cyfrifol?