OQ56508 (e) Wedi’i gyflwyno ar 18/03/2021

Pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru i gefnogi busnesau wrth i'r cyfyngiadau symud gael eu llacio?